Gündem
Giriş Tarihi : 12-11-2021 20:39   Güncelleme : 12-11-2021 20:39

Mülkiyeti Bolu Bel. A.Ş’ye ait 5 adet halk otobüsü ile 8 yıllık plaka ve hattı açık teklif usulü ile satılacak.

Mülkiyeti Bolu Bel. A.Ş’ye ait 5 adet halk otobüsü ile 8 yıllık plaka ve hattı açık teklif usulü ile satılacak.

Mülkiyeti Bolu Bel. A.Ş’ye ait 5 adet halk otobüsü ile 8 yıllık plaka ve hattı açık teklif usulü ile satılacak.

Mülkiyeti Bolu Bel. A.Ş’ye ait 5 adet halk otobüsü ile 8 yıllık plaka ve hattı açık teklif usulü ile satılacak.

  

BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.

5 ADET HALK OTOBÜSÜ VE 8 (SEKİZ) YILLIK PLAKA VE HAT SATIŞ İŞİNE AİT

İLAN

 

 

 

 İstekliler söz konusu araçların satışına katılabilmek için satış dosyası ve satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden yatırmak veya en az 12 (Oniki) Ay süreli teminat mektubu vermek zorundadır.

İsteklilerin Geçici teminat bedelini satış saati olan 14:00’a kadar BOLU BEL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait T.C. Ziraat Bankası Bolu Şubesi EFT için İBAN No:TR510001002564718466405005 nolu hesaba yatırmaları ve satışına girecek her ARACIN alımı için ayrı ayrı Geçici teminat yatırılması gerekmektedir. Satış üzerinde kalmayan katılımcılar geçici teminatlarını 5 (Beş) iş günü sonunda dilekçe karşılığında geri alabilirler.

İlan  Olunur.